Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

NGĂN CHẶN DÃ NGOẠI VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

da ngoai 2

VIỆT NAM : NGĂN CHẶN DÃ NGOẠI VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

( Theo Radio Australia 6 May 2013)Buổi dã ngoại đầu tiên bàn về chủ đề này được nhóm ‘Công dân Tự do’ khởi xướng và thông báo trên mạng nfày 5/5 đã thu hút nhiều người quan tâm và tham dự tại Hà nội.Hồ chí Minh và Nha Trang .

Để dối phó, ngoài nhũng biện pháp thường làm như bao vây,cô lập và ngăn chặn từ xa các đối tượng chủ chốt, lực lượng an ninh lần này dả  : * Tại  công viên 30/4 thành Hô, triển khai nhiều ‘đòn tiểu nhân’  dể giải tán các tụ diểm dã ngoại ,với nhửng lý do như : xịt nước tưới cây, chặt cành cây ,quét dọn vê sinh…. *Tại công viên Bạch Đằng, Nha Trang mắc dàn loa công suất lớn mở nhạc ‘đỏ’, biến diểm dã ngoại về quyền con người thành Nhạc Hoa Viên café của đoàn viên thanh niên cộng sản áo xanh có công an tham dự. (Blogger Me Mốc) *Tại công viên Nghĩa Đô,Hà Nội:buổi dã ngoại diễn ra thành công hơn. Tuy nhiên  “Cũng không tránh khỏi kiểu ‘phá bỉnh’ của lực lượng ‘không thân thiện’ qua hành động mở loa công suất lớn; đưa thanh niên xung phong, sinh viên, đoàn viên diễu hành, hô khẩu hiệu.” ( Blogger Bùi thi Minh Hằng) DƯ LUẬN Có mặt tại công viên 30/4, trong sáng 5/5, Hải An, 27 tuổi chia sẻ: “Buổi dã ngoại là thiết thực, giúp những người quan tâm về các quyền cơ bản của con người biết nhau, chia sẻ được với nhau, xích lại gần nhau hơn. Việc chính quyền ngăn cấm không cho ngồi lại, khẳng định việc cần phải nói về quyền này.”Tôi không hiểu Việt Nam đã ký vào tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc lại cấm người dân của mình nói bàn về tuyên ngôn này”, Tuy nhiên không phải ai cũng đồng ý với việc tham gia buổi dã ngoại, Vũ Đình Chuẩn (Chuan Vu) lại cho rằng: “Không ngạc nhiên ngày dã ngoại xuất hiện công an dày đặc. Sẽ không làm được gì, ra đó chỉ để cho họ điểm mặt gây khó khăn sau này thôi. Ở nhà vẫn có nhiều cách thúc đẩy, khẳng định quyền làm người, tự do, dân chủ.” Nguồn: http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/2013-05-06/vi%E1%BB%87t-nam-ch%E1%BA%B7n-d%C3%A3-ngo%E1%BA%A1i-v%E1%BB%81-quy%E1%BB%81n-con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di/1126538