Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

NHẮN TIN

Fr: BMH
Quý Vị nào có tin tức về :
1. Ông Đàm Tô, khoá 1 SQTB Thủ Đức, biệt phái Thanh tra Giám sat viện VNCH, cùng ở tù Long Thành, Bắc Thái, khu F Hà Tây, đuợc ra tù năm 1982 và đi Mỹ theo diên HO

2. Ông Đỗ Xuân Thảo, cựu Thiếu tá TĐ Trưởng TĐ 50 CTCT, đi Mỹ theo danh sách HO 9
xin vui lòng thông báo cho
Ông Nguyễn Khoa Phước, hiện cư ngụ tại Virginia.
e-mail: PKN121@gmail.com  hoặc điện thoại:
703-200-4303.
 Xin chân thành cám ơn.