Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

TÌM NGƯỜI THÂN : Thiếu Tá LÊ ĐÌNH AN

Fr: Sinh Do*Sam Nguyen*Mong Lam*Loan Đang

Kính gửi Các bác, các chú!
 Con rất mong các bác, các chú là đồng đội, là những người bạn, những người thân có biết tin tức về Cậu của con hãy gúp con tìm được nơi Cậu con đang an nghỉ để chúng con được thắp cho Cậu một nén nhang, mong  Cậu của con được siêu thoát.
  Cậu của con - THIẾU TÁ LÊ ĐÌNH AN
    QUẬN TRƯỞNG QUẬN AN NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH.
bị mất tích tại  nhà tù Cải tạo ở Hoàng Liên Sơn  
 Kinh Xin Quý Chú Quý Bác ở tù chung với Cậu An con tại Hoàng Liên Sơn giúp gia đình con . xin liên lạc email về
    Haley Nguyen  - Ha Nguyen h_nguyen01@yahoo.com