Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

TIN BUỒN

Fr: Pham hưu Khoat

Ông Tô Đăng Mai 
 Pháp danh Quang Đạt Khoá 1 SQTB NĐ-TĐ
 Cựu Đại tá Tiếp Vận QLVNCH
 Cựu Cục Trưởng Cục Quân Tiếp Vụ QLVNCH 
Đã mãn phần lúc 12 giờ sáng ngày 1 tháng 8 năm 2013 tại Stockton, California (Nhằm ngày 25 tháng 6 năm Quý Tỵ) 
Hưởng thọ 83 tuổi
                                        funeral wreath 2
 
                                        CÁO PHÓ

 Gia đình chúng tôi trân trọng báo tin buồn cùng thân bằng quyến thuộc: Chồng, Cha, Ông, Anh, của chúng tôi là:

Ông Tô Đăng Mai
Pháp danh Quang Đạt
Cựu Đại tá Tiếp Vận QLVNCH Cựu
Cục Trưởng Cục Quân Tiếp Vụ QLVNCH
Đã mãn phần lúc 12 giờ sáng ngày 1 tháng 8 năm 2013 tại Stockton, California (Nhằm ngày 25 tháng 6 năm Quý Tỵ)
 Hưởng thọ 83 tuổi

Linh cữu được quàn tại: Cherokee Memorial Park
 Highway 99 @ Harney Lane Lodi, CA 95240 Tel. (209) 334-9613

Chương trình tang lễ:
Cùng trong một ngày thứ Bẩy 10 tháng 8 năm 2013:
Lễ nhập quan: Từ 8 giờ đến 9 giờ sáng
Thăm viếng: Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều
Lễ hỏa táng: Từ 2 giờ đến 3 giờ chiều.

Tang gia đồng khấp báo
Bà quả phụ Tô Đăng Mai nhũ danh Nguyễn Kim Chi
Con trai: Tô Đăng Minh, vợ và con
Tô Đăng Mẫn, vợ và các con
Con gái: Tô Minh Châu, chồng và các con
Em trai Tô Đăng Quế và gia đình
Em gái: Tô Thị Hạnh và gia đình
Em vợ: Nguyễn Tôn Nhan và gia đình Các chị, các em và gia đình ở ngoại quốc.
Xin Miễn Phúng Điếu