Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

CƯỜI CHÚT CHƠI

Fr :Pho Nguyen
 Hôn
Hôn người nào đó gọi là « hôn nhân »
Hôn con vật nào đó gọi là « hôn thú »
Hôn con vợ gọi là « hôn thê »
Hôn thằng chồng gọi là « hôn phu »

Hôn giả tảng, giả vờ gọi là « hôn gió »
Mơ hôn được người nào đó gọi là « hôn ước »
Hôn nhau trên cầu là « cầu hôn »
Hôn nhau trên bãi biển là « bãi hôn »
Hôn chậm rãi, khoan thai gọi là « từ hôn »
Hôn dính chắt nịt, chẳng rời nhau là « đính hôn »
Vừa hôn, vừa thở hổn hển gọi là « hấp hôn »
Vừa mới hôn xong gọi là « tân hôn »
Hôn thêm cái nữa gọi là « tái hôn »
Hôn hai cái một lượt gọi là « song hôn »
Hôn liền tù tì bảy phát… gọi là  « thất hôn »
Nôn nóng, vội vã hôn sớm trước khi được cho phép… gọi là «tảo hôn»
Ðang hôn nửa chừng... bị... xô ra... gọi là.... « ly hôn »
Cuối cùng là…
Vào thời đại A móc, A còng ngày nay,
hôn người tình trên mạng... qua webcam... gọi là… « hôn môi xa »…
Hôn một cách say đắm là hôn mê
Hôn mệt nhoài là hôn hổn hển
Vừa hôn vừa tập Yoga là hôn hít
Hôn người tình lớn hơn mình 25 tuổi là hôn má
Vừa hôn người tình vừa text message là hôn phối (= tâm tư bị chi phối)
Hôn lén mà không xin phép trước là hôn bất hợp pháp
Hôn khi đối phương đang bận hai tay nấu cơm là hôn trộm
Hôn khi đối phương đang say ngủ là hôn lén
Vừa hôn vừa cuốc đất là hôn ngoài đồng
Hôn người bận áo vàng là hoàng hôn
Vừa hôn vừa nhâm nhi rượu ba xi đế là ly hôn
( Nguyễn Vân Tùng chuyển )