Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

CHÍNH NGHĨA

From: quoctung Trinh* nguyenluan* Sam Nguyen* Cuong qui Nguyen
ỦY BAN CHỐNG CỜ VIỆT CỘNG
4110 14th Ave SE, Lacey, WA 98503
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
(Press Release)
Ủy-ban Chống Cờ Việt Cộng (UBCCVC) trân trọng thông báo cùng toàn thể cộng-đồng NVQG chống Cộng và các cơ quan truyền-thông TIN QUAN TRỌNG sau đây:
  1. Tiép theo phiên xử ngày 14 tháng 01 năm 2011, ngày 19 tháng 4 năm 2011, Tòa Phúc Thẩm Tiểu-bang Washington (Địa hạt II) đã công bố kết quả là ĐẢO NGƯỢC PHÁN QUYẾT của Tòa Thượng thẩm Quận Thurston, và TRUYỀN CHO TÒA NẦY PHẢI BẢI BỎ HOÀN TOÀN VỤ KIỆN do Ông Tân Thục Đức và Cộng-đồng Người Việt Q. Thurston (CĐNVQT) khởi tố UBCCVC năm 2004 vì bị UBCCVC tố cáo là cộng-sản hay ủng hộ CS.
Quyết định nầy đã được CẢ BA VỊ THẨM PHÁN PHÚC THẢM ĐỒNG THANH CHẤP THUẬN. Và như vậy thì, theo luật lệ hiện hành, BÊN THUA KIỆN (Tân Thục Đức và Cộng-đồng Người Việt Quận Thurston) KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KIỆN TIẾP LÊN TỐI CAO PHÁP-VIỆN.

  1. Một nguyên bản tiếng Anh và bản dịch ra tiếng Việt của Bản Tóm-Lược Quyết định nói trên (Synopsis of the Published Opinion) được đính theo Bản Thông cáo nầy để Quý Vị tiện tham khảo. Toàn văn của Quyết-định bằng tiếng Anh được đăng trên Trang Mạng của Tòa http://www.courts.wa.gov/opinions/index.cfm?fa=opinions.showOpinion&filename=394472MAJ
  1. UBCCVC sẽ phổ biến đầy đủ chi tiết về VỤ KIỆN LỊCH SỬ nầy cũng như tầm quan trọng của QUYẾT-ĐỊNH hôm nay của Tòa Phúc-thẩm trong buổi Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận do CĐNVQG/TBWA tại Thư viện Beacon Hill, Seattle lúc 1:30 pm ngày Thứ Bảy 23-4-2011. Kính mời tất cả các cơ quan truyền thông và chiến sĩ Quốc-gia chống cộng đến tham dự thật đông đảo để có được những tin tức chính xác.
QUYÊT-ĐỊNH MANG TÍNH CÁCH LỊCH-SỬ TRÊN ĐÂY ĐÃ TƯỚC ĐI ĐƯỢC VŨ KHÍ HIỂM ĐỘC NHỨT CỦA CỘNG ĐẢNG VN TẠI HẢI NGOẠI LÀ: DÙNG TÒA ÁN MỸ ĐỂ KHÓA MIỆNG TẤT CẢ CÁC LỰC LUỢNG NVQG ĐẤU TRANH CHỐNG CỘNG ĐỂ BỌN VIỆT GIAN TAY SAI CỦA CHÚNG THA HỒ THI HÀNH NGHI-QUYẾT 36 VÀ NHUÔM ĐỎ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI.

  1. UBCCVC dự trù sẽ tổ chức môt Buổi Họp mặt Liên Hoan trong những ngày sắp đến để cảm tạ tất cả những đoàn thể và chiến-sĩ NVQG chống cộng đã từng sát cánh với UBCCVC trong cuộc đấu tranh để giành được thắng lợi vẻ vang hôm nay cho tất cả mọi người Việt Quốc-gia chống cộng ở hải ngoại.
Làm tại Lacey, WA ngày 19 tháng 4 năm 2011
ỦY BAN CHỐNG CỜ VIỆT CỘNG:
Vũ Anh Tuấn, Đồng Chủ-tịch Ts Lê Thiện Ngọ, Đồng Chủ-tịch
Hồ Tấn Đạt, Tổng Thư ký Nguyễn Xuân Phiệt, Ủy-viên
Trần Thanh Nhàn, Thủ-quỷ Phạm Thị Nga, Ủy-viên.

PHỤ ĐÍNH
BẢN DỊCH TÓM-LƯỢC QUYẾT-ĐỊNH CỦA TÒA PHÚC-THẨM TB. WA

------------------

TẠI TÒA PHÚC-THẨM TB. WASHINGTON

ĐỊA HẠT II

DUC TAN, một người đàn ông đơn độc và
CỘNG-ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Q. THURSTON
Một công-ty tại TB. Washington
Các Bị kháng (Respondents)
NORMAN LE và PHU LE, chồng và vợ
TUAN A VU and HUYNH T VU
chồng và vợ PHIET X NGUYEN và
VINH T NGUYEN chồng và vợ DAT
THO và JANE DOE HO chồng và vợ
NGA T PHAM và TRI V DUONG
vợ và chồng NHAN T TRAN và
MAN M VO vợ và chồng.
Các Nguyên kháng (Appellants)
(Chánh Án) ARMSTRONG, J--Năm 2004 các thành viên của Ủy ban Chống Cờ Việt Cộng đã phổ biến một điện thư và nhiều bài viết trên các Bản-Tin trong Cộng đồng người Việt Olympia, tố cáo Ông Tân Thục Đức và Cộng đồng Người Việt Quận Thurston (VCTC), một tổ chức bất vụ lơi, là cộng sản hay hỗ trợ cộng sản. Ông Tân Thục Đức và Cộng đồng người Việt QuậnThurston đã kiện các thành viên Ủy ban vì tội phỉ báng. Một bồi thẩm đoàn đã buộc các bị đơn về tội phỉ báng và phải bồi thường cho ÔngTân Thục Đức và Cộng đồng Người Việt Quận Thurston US$310,000 thiệt hại
Khi kháng cáo các bị đơn nêu ra các lập-luận chính yếu là:
(1) Các lời tuyên bố trong Bản Công-bố (Public letter) là quan điểm (opinions), do đó không thể bị truy tố.
(2) Ngay cả khi một số tuyên bố dẩn chứng sự kiện bị sai lạc, các nguyên đơn dã không chứng minh được rằng các bị đơn đã phổ biến các lời tuyên bố phỉ báng với ác ý thực sự.
Chúng tôi đồng ý rằng các lời tuyên bố trong các điện-thư và bản tin không thể bị truy tố và rằng Ông Tân Thục Đức và Cộng đồng Người Việt Quận Thurston đã không chứng minh được là các bị cáo đã phổ biến các lời tuyên bố phỉ báng với ác ý thực sự. Bởi các lẽ trên, chúng tôi đảo ngược phán quyết của Tòa dưới và truyền cho Tòa nầy phải bải bỏ vụ kiện.
No 394472II
We reverse and remand for dismissal
Ký tên: Thẩm-phán Armstrong J
Chúng tôi cùng đồng ý
Ký tên: Thẩm-phán Quinn-Brintnall, J
Ký tên: Thẩm-phán Penoyar, CJ

NGUYÊN BẢN TIẾNG ANH
IN THE COURT OF APPEALS OF THE STATE OF WASHINGTON
DIVISION II
DUC TAN a single man and VIETNAMESE
COMMUNITY OF THURSTON COUNTY
A Washington corporation
Respondents
NORMAN LE and PHU LE husband and
wife TUAN A VU and HUYNH T VU
husband and wife PHIET X NGUYEN and
VINH T NGUYEN husband and wife DAT
T HO and JANE DOE HO husband and
wife NGA T PHAM and TRI V DUONG
wife and husband and NHAN T TRAN and
MAN M VO wife and husband
Appellants
Case No 394472II
PUBLISHED OPINION
ARMSTRONG, J -- In 2004 members of the Committee Against the Viet Cong Flag
disseminated an e mail message and several newsletter articles throughout the Olympia
Vietnamese community accusing Duc Tan and the Vietnamese Community of Thurston County (VCTC) a nonprofit corporation of being communists or communist supporters Tan and the VCTC sued the committee members for defamation A jury found the defendants liable for defamation and awarded Tan and the VCTC $310,000 in damages On appeal the defendants argue in part that
(1) the statements in the letter are opinions and therefore not actionable and
(2) even if some of the supporting factual statements are false the plaintiffs failed to prove that the defendants published the defamatory statements with actual malice.
We agree that the statements in the email and newsletters are not actionable and that Tan and the VCTC failed to show that the defendants published the statements with actual malice Accordingly we reverse and remand for dismissal.
No 394472II
We reverse and remand for dismissal
Signed Armstrong, J
We concur
Signed
Judge Quinn-Brintnall, J
Judge Penoyar, CJ