Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU

Fr:AMFSV
Đại Hội BĐQ và Kỷ Niệm 51 Năm Ngày Thành Lập Binh chủng Biệt Động Quân
Tổ chức trong hai ngày 16 và 17, tháng 7, 2011, tại Falls Church, Virginia. Đông đảo BĐQ từ Canada, và các thành phố, tiểu bang Hoa Kỳ đã về tham dự.
 
 

Video clip: Kỷ Niệm 51 Thành Lập Binh Chủng Biệt Động Quân, Falls Church, Virginia 17-07-2011….

 Do anh Nguyễn văn Đặng cung cấp.