Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

CHỚ ĐỨNG NÚI NÀY TRÔNG NÚI NỌ...

Bạn nghĩ công việc bạn đang làm vất vả lắm ư?
Fr: Gia Tô*Son Ca Nguyen*Peter Nguyen*Danh Lam
Hãy xem người thợ săn trăn ở Phi-châu- Python catcher in Africa.
First we wrap our arm in a skin for protection. Trước tiên , phải cuốn da bảo vệ cho một cánh tay.
 python 1

Then we crawl in the pit.  Rồi chui vào hang trăn.
python 2
There it is. Con trăn kià
python 4
Those must be eggs, ooh look at that mouth!  Trứng trăn kià, và cái miệng nó lớn quá.
python 5
I let it take my protected arm. Sort of like noodling for fish.  Cho nó ngoạm lấy cánh tay đã được bảo vệ, còn tay kia thì nắm chặt cổ không cho trăn nhả ra.

python 6
Then my buddy pulls me out with snake attached.  Bên ngoài, bạn săn nắm cẳng tôi, kéo  tôi ra cùng con trăn.python 7
Ain't it a beauty?  Ôi, trăn đẹp quá nhỉ?
python 8
    It'll feed the village for a while. Nuôi làng cũng được dăm bữa .
python 9
And you think your work is tough... don't you? Bạn còn nghĩ công việc bạn đang làm  vất vả  phải không ?
Better thank God and keep on working!  Hãy cám ơn Thượng –đế đi ... và xin tiếp tục kéo cầy!