Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

TIN BUỒN

Ông Nguyễn Thành Nghiệp
Khóa 1 SQ/TB Thủ Đức.
Nguyên Trung Tá Trưởng Khối Mật Mã / P.6 / Bộ TTM 
đã từ trần vào ngày 9 tháng 12 năm 2011,tại Olney, Maryland, Hoa Kỳ.
Hưởng thượng thọ 80 tuổi.

                    FuneralWreathThánh Lễ An Táng sẽ được tổ chức tại: 
Nhà Thờ St. Peter’s Catholic Parish  
2900 Sandy Spring Road,
Olney, MD 20832  
Vào lúc: 10 giờ sáng, ngày Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011.
Sau đó linh cửu sẽ được an táng tại: 
Gate of Heaven Catholic Cemetery 
13801 Georgia Ave.
Silver Spring, MD 20906

                 ***
Liên Lạc
Con Trai: Nguyễn Nhiệm
 Đt :301-514-9363
e-mail: mnguyen21704@gmail.com