Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

TÂY TẠNG RỰC CHÁY

Fr : BBC* Sùng Trương* Patrick Willay*
Chau đinh An (1)* ảnh AFP
ngon duoc song 6
tay tang tai An 2
Hôm 27/3 tại Ấn Độ, một thanh niên Tây Tạng tên là Janpa  Yeshi đã tự thiêu để phản đối chuyến viếng thăm Ấn Độ của Chủ tich Trung Quốc Hồ cẩm Đào.


ngon duoc song 2 ngon duoc song 5 ngon duoc song 3 ngon duoc song 4
tay tang tai An 3 
Cảnh đốt nến cầu nguyện cho người thanh niên đã tự thiêu
tay tang tai An 4
Ngoài Dehli người Tây Tạng cũng biểu tình tại đô thị Kolkata ở phiá Tây Ấn Độ.
tay tang 6
Ở khu Majnu ka Teela,bắc Delhi,một số hình ông Hồ Cẫm Đào bị treo ngược .

(1) http://chaudinhan.net/2012/03/28/l%E1%BB%ADa-chay-cho-tinh-yeu/