Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

CĐVN FLORIDA MỜI THAM DỰ BIỂU TÌNH

Fr: Patrick Willay  

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TIỂU BANG FLORIDA 
        4905 E. Colonial Dr. Orlando Fl 32803
(407) 491-9299, Fax (407) 895-5787  Email tuoiluu4905@gmail.com. Website: www.cdvnflorida.com

 VĂN THƯ  
Kính gởi: Quý vị Lãnh Đạo tinh thần các Tôn Giáo
                -Quý vị Cố Vấn CĐVN/TBFL
 - Ông Lê Thanh Liêm CT/HĐĐB/TBFL và Quý TV/HĐĐB.
 -Quý vị CT các CĐ: Ô Lê Bá Tâm CT/CĐ Nam FL, Ô Châu Ngọc An CT/CĐTTFL, Ô Vũ Đình Vượng CT/CĐ Tampa Bay,  B/S Nguyễn M.Thanh CT/CĐ Jacksonville, Ô Bùi Lý CT/CĐ Pensacola
 - Quý vị CT, HT các HĐ thuộc Florida.
Quý vị Trưởng thượng.
 - Quý vị Truyền Thông Báo Chí, Quý đồng hương.

Trích Yếu: Thư mời tham dự biểu tình tại Toà Bạch Ốc chống CT/cs Trương Tấn Sang.
 Kính thưa Quý vị:
 
Theo tin đã phổ biến rộng rãi, ngày 25 tháng 7 năm 2013, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã mời CT cs /VN Trương Tấn Sang đến Toà Bạch Ốc. Mục đích là bàn về tương lai của Việt Nam chúng ta : Nhân quyền, thương mại, tình hình biển Đông, v.v... Đây là cơ hội để Cộng Đồng Hải Ngoại chúng ta cùng đứng lên chống lại đãng cs  đàn áp, bóc lột kềm hãm đất nước, độc tài, đãng trị, bóp chết tiếng nói tự do, nhân quyền hơn 80 triệu dân đang sống đau khổ dước chế độ cs. Chúng ta hãy cùng nhau biểu tình trước Toà Bạch Ốc, bày tỏ lập trường cương quyết đòi hỏi cho một Quốc Gia VN phi cs. Vận động với Chính Phủ Hoa Kỳ và HĐBA/LHQ áp lực nhà cầm quyền cs trao trả vô điều kiện những tù nhân lương tâm, hủy bõ điều 4 HP.  Tôn trọng nhân quyền. Thực hiện nền tự do, công bằng cho nhân dân VN. BCH/CĐVN/TBFL trân trọng kính mời toàn thể Quý vị trong TB/FL cố gắng dành ít thì giờ quý báu cùng nhau đến Washington DC biểu tình trước Toà Bạch Ốc sáng ngày 25 tháng 7 năm 2013. Chúng ta sẽ phối họp với CĐ: WD, VA,MD đồng thời cùng toàn thể các CĐ/VN vùng Đông Bắc và hổ trợ CĐNVQGLB/HK.
Phương tiện di chuyển, chúng ta sẽ mướn xe, tùy theo số người tham dự. BCH/CDVN/TBFL đề nghị Quý vị hổ trợ ít nhiều tùy nghi. Đồng thời BCH vận động kêu gọi Mạnh Thường Quân hổ trợ cho chi phí trên.
 Để  việc xếp đặt được chu đáo về thuê xe và nơi ăn ở , BCH/CĐVN/TBFL kính xin Quý vị tích cực ghi tên trước ngày 20 tháng 7 năm 2013. (Mọi chi tiết sẽ thông báo sau)
 BCH/CDVN/TBFL kính xin Quý đại diện các Tôn Giáo, Quý CT các CĐ địa phương, Quý  C/T các HĐ, ĐT hổ trợ nhân sự cũng như tài chánh, quảng bá đến đồng hương nhiệt liệt tham gia cuộc vận động nầy. BCH/CĐVN/TBFL cương quyết cùng Quý đồng hương đấu tranh cho nền Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho nhân dân VN.
 Trân trọng kính chào đoàn kết.
Lưu Văn Tươi
Chủ Tịch CĐVN/TBFL