Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

TÀI LIỆU VỀ HỒ CHÍ MINH

Kho lưu trữ Nga trao hiện vật cho bảo tàng Việt Nam      http://vietnamese.ruvr.ru/2013_10_07/122488761/

clip_image005Tiếng Nói Nước Nga  7.10.2013- Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội đã nhận được bản sao các tài liệu quan trọng từ kho Lưu trữ chính sách đối ngoại LB Nga. Thông tin nhắc chúng ta nhìn về quá khứ.  © flickr.com/ lotyloty /cc-by


Hai mươi ngày sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập, vị Chủ tịch nước đầu tiên đã gửi bức điện tín đến Matxcova cho Stalin.
 Trong bức điện, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu Liên xô giúp người dân Việt Nam khắc phục thiệt hại vỡ đê. Sự viện trợ được đáp ứng khẩn trương và cho đến ngày nay, bức điện tín vẫn được lưu trong kho Lưu trữ chính sách đối ngoại của Nga.
Tại đây có hàng trăm tài liệu liên quan đến lịch sử phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Ví dụ, bức thư tiếng Nga được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết gửi Stalin với yêu cầu mỗi năm viện trợ 10 tấn quinin cho quân đội và nhân dân Việt Nam. Vào năm 1952, thời điểm bức thư được gửi đi, và một thời gian dài sau này, quinin là một công cụ chữa bệnh sốt rét hiệu quả nhất. Một đề nghị khác của Hồ Chủ tịch, cũng vào tháng 10 năm 1952, liên quan tới yêu cầu cung cấp các pháo phòng không cỡ nòng 37 mm.
Một phần đáng kể các tài liệu lịch sử đã được giới thiệu tại Matxcova năm 2005, trong triển lãm về hợp tác kinh tế và khoa học - kỹ thuật giữa hai nước. Bản sao nhiều tư liệu sau đó được trao cho phía Việt Nam, nhưng không phải là tất cả.
Ông Andrei Kiselenko, Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cho biết: “Cách đây không lâu, Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội đã đề nghị kho Lưu trữ chính sách đối ngoại Nga cung cấp bản sao một số tài liệu liên quan đến những ngày đầu hình thành mối quan hệ giữa hai nước và sự nghiệp hoạt động của vị Chủ tịch nước Việt Nam đầu tiên. Phía Nga đã đáp ứng đề nghị và buổi lễ trao tài liệu được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.”
Trong số các hiện vật mới của bảo tàng có bức điện tín đã được đề cập về xin hỗ trợ chống thiên tai. Ngoài ra là bản sao bức điện gửi Stalin vào tháng 10 năm 1945, trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo về tình hình ở An Nam. Và báo cáo của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Liên Xô Gromyko trình lên Stalin về việc Chính phủ Liên Xô chấp thuận sự bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Bằng làm Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Matxcova.
Bảo tàng Hồ Chí Minh nhận được bản sao sáu tài liệu lịch sử. Giám đốc Bảo tàng Chu Đức Tính đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất vì món quà này. /.