Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

TINTUC CAO NIÊN 09/10/2013

Như chúng ta đểu biết, khi nhồi máu cơ tim xẩy ra thì nạn nhân cần phải được cấp cứu tức thời, nếu không sẽ có những hậu quả tai hại. Chính vì vậy các nhà khoa hoa học đã nổ lực tìm kiếm phương cách biết sớm được khi nào cơn bệnh này xẩy ra như trình bày trong bài dưới đây http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_249.htm
*Có dấu hiệu là một loại ma tuý rẻ tiềntự chế được , khủng khiếp hơn heroin nhiều, đã bằt đầu thấy xuất hiện tại Hoa kỳ. Đây là loại ma túy gì mời qúi vị đọc bài dưới đây http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_419.htm