Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

CAO NIÊN HỌC TIẾNG ANH QUA CHUYỆN CƯỜI

 Nghe chuyện cười tiếng Anh lượm lặt trên internet
                              Người kể : Paula Le
                         COMPUTERHEADPHONE 2

 11  Definition http://caonienbachhac.com/ADefinition.pps
 10  Bank Robbery http://caonienbachhac.com/BankRobbery.pps
 09  Dinner http://caonienbachhac.com/Dinner.pps
 08  Forgetful http://caonienbachhac.com/Forgetful.pps
 07  Father http://caonienbachhac.com/Father.pps
 06  Names http://caonienbachhac.com/Names.pps
 05  Overtime http://caonienbachhac.com/Overtime.pps
 04  Remembering http://caonienbachhac.com/Remembering.pps
 03  Superstitions http://caonienbachhac.com/Superstitions.pps
 02  The Letter http://caonienbachhac.com/TheLetter.pps
 01  Grades http://caonienbachhac.com/Grades.pps
         old couple laughinggrand parents and grand children
Hình ảnh Yahoo