Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

TIN TỨC CAO NIÊN

Bản tin ngày 12 tháng 9 năm 2014
* Bão mặt trời sẽ tới Trái đất vào ngày thứ bảy 13 tháng 9. Điều gì sẽ xẩy ra?
 
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_633.htm
* Nhửng gì cần biết về dich bệnh Enterovirus D-86 đang xẩy ra tại Hoa kỳ
 
http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_604.htm
* Lẩn đầu tiên tin nhắn từ trí óc được  chuyển qua thần giao cách cảm  http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_632.htm
* Thực phẩm và sức khỏe
 
http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_404.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_3_129.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_403.htm
* Ảo thuật với iPad
   
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=b2HJQ1-e0oM&app=desktop