Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

TÌM NGƯỜI QUEN

Fr: xuancuc dinh* Tuan ba Cao
Bà Quả phụ Thiếu Tá Bùi thanh Thủy (1) muốn biết tin tức về bà Quả phụ Thiếu Tướng Lê văn Hưng. Quý vi nào biết xin vui lòng liên lạc về :
Madame BUI Germaine  
Residence la Vallee 
22,  rue Villa Flamande  
92340 Bourg la Reine   France
E-mail: caogermaine@yahoo.fr
(1) Thiếu tá Thủy trước kia  có thời gian dậy trường Si Quan Đa Lat khóa 12,  sau đó chuyển về  Sư Đoan 21 làm Tiểu Đoàn Trưởng 3/32.