Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

NHẮN TIN

Fr: Ngoc x Doan* Tri Ho
Kính thưa các Cô,các Chú
Gia đình chúng cháu sẽ tổ chức Lễ Cúng 49 Ngày của cha chúng cháu là :
Cố Thiếu Tuớng NGUYỂN CAO KỲ  
tại chùa Điếu Ngư ở thành phố Westminster,Ca. vào 11 giờ sáng ngày mồng 8 tháng Chín 2011 (cũng là ngày sinh nhật của cha chúng cháu).
  Điếu Ngư Buddhist Temple            
  14472 Chestnut St.
  Westminster, CA. 92683
  Tel  # (714) 890-9513Xin các Cô,các Chú vui lòng thông báo tới các Cô,các Chú mà chúng cháu không có địa chỉ điện thư. Chân thành  cảm ơn các cô,các chú.
        Cháu Nguyễn cao Thắng & các em


Contacts:
1.Nguyen Cao Thang – (714) 230-56192.     

2.Nguyen Cao Tri – (714) 725-6778
Other Contacts:
1.Peter Phan – (714) 863-8377