Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

TÂY TẠNG BẤT KHUẤT

1) Treo cờ Tây Tạng trên nóc Đại Sứ Quán Trung Cộng ở Paris 4-11-2011
Fr: Xuan cuc Dinh* Le thi Le
http://www.youtube.com/watch?v=ShiY5R8nrxY&feature=player_embedded#!

                 datlailam32)Children song . Children in Toronto sing a beautiful song dedicated to His Holiness the Dalai Lama.
3) 90 phút phim tài liệu: Tây Tạng ngày xưa (trước năm 1950)
"Tây Tạng Ngày Xưa" là bộ phim tài liệu 90 phút -- sản phẩm hợp tác giữa BBC và Viện Điện Ảnh Anh quốc. Nội dung chủ yếu là các cảnh quay Tây Tạng trước những năm 1950 với những nhân vật còn sống bình luận -- trong đó có Đạt Lai Lạt Ma thứ 14.
Người dịch: Nguyễn Thu Hà và Trần Thùy Linh             datlailamahoasen2