Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

NHỮNG TÀI LIỆU HAY,HỮU ÍCH NÊN LƯU GIỮ

Fr: NguyenPho
- Time and Date - Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết
Code: http://www.timeanddate.com/
     - Tra cứu Âm - Dương lịch Việt Nam


Code: www.petalia.org/amlich.htm
- Lịch Vạn Niên
Code: www.thoigian.com.vn/?mPage=L1
- Mã vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi
Code: www.countrycallingcodes.com
( Hai chương về Lịch này có sai ngày 45 tháng
  trong TK 20 và 21, XT sẽ gữi bản điều chỉnh sau.)
- Khoảng cách các nơi trên thế giới
Code: www.indo.com/distance
- Thông tin các quốc gia trên thế giới
Code: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html


- Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng
Code: www.biography.com

- Sách kỷ lục thế giới Guinness
Code: www.guinnessworldrecords.com

- Thông tin về quốc kỳ các nước
Code: http://www.fotw.net/flags/index.html

Từ điển- Tra từ điển Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, viết tắt
Code: http://tratu.soha.vn/

- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nga, máy tính
Code: www.vdict.com

- Từ điển thuật ngữ máy tính
Code: www.webopedia.com

- Từ điển viết tắt
Code: www.acronymfinder.com

- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nôm; dịch đoạn văn
Code: www.1tudien.com

- Từ điển bằng tranh
Code: www.pdictionary.com

- Bách khoa toàn thư Encylopedia
Code: www.encyclopedia.com

- Bách khoa toàn thư Britannica
Code: www.britannica.com

- Tra cứu mọi thứ
Code: http://dictionary.reference.com/

- MSN Encarta
Code: http://encarta.msn.com/