Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

CƯỜI CHÚT CHƠI

MÌNH ƠI! MÌNH À …
Fr: Toan Dang*Hien Dang*Maryendack*Hang Dang* Bachyen G Vu*
THUỞ  TRẺ …
VO CHONG TRE
« Mình với ta tuy hai mà một
Ta với mình tuy một mà hai »
Nhưng mình có tật nói dai
Nên chi ta cứ cãi hoài không thôi
Ta mình « hai đứa » một đôi
Lâu lâu giận dỗi mỗi nơi một người
Làm lành « hai đứa » lại cười
Xáp vào lại hoá hai người một đôi
Ngọt ngào cất tiếng « Mình ơi ! »
Trên đời đẹp nhất là tôi với mình
Đôi khi có chuyện bất bình
Cãi nhau tôi lại với mình giận nhau
Nhưng mà giận chẳng được lâu
Giận nhau hôm trước hôm sau lại hoà
Nhìn mình tôi bật cười xoà
Nhìn tôi mình lại lăn sà vào tôi
Chúng mình như đũa có đôi
Có đôi để gọi « mình ơi, mình à ! »
Bây giờ như cặp khỉ già
Nhưng mà vẫn cứ « mình à, mình ơi ! »
Khi nào thấy vắng bóng tôi
Thì mình lại gọi : Mình ơi, mình à
Khi nào tôi thấy vắng bà
Thì tôi lại gọi : mình à, mình ơi !
Gọi nhau cho trọn cuộc đời ...
Tú Lắc

VỀ GIÀ…MẶN MÀ GẤP  BA THUỞ TRẺ (?) 
vo chong gia ta 2 vo chong gia ta 1
Đêm khuya nghe gi : Mình ơi
D
y em nh tí, Mình ơ
i , Mình à
Gi
t mình như th g
p ma
M
hôi nó toát như là tm mư
a
Bài thì m
i tr bui trư
a
Gi
mà tr na te tua tu
i già
N
m im mt nh
m cho qua
Bên tai th
th Mình à , Mình ơ
i
Còn bao năm na trên đi
Vui xuân k
o hết Mình ơ
i , Mình à
Ng
ười ta bo lúc v
già
D
o dai hơn tr Mình à Mình ơ
i
Con l
n chúng đã xa r
i
Nhà thì v
ng lnh Mình ơ
i Mình à
Sao không b
t chước ngườ
i ta
C
người quyết đu Mình à Mình ơ
i
Bàn son có s
n đang phơ
i
Quân ngà mau d
y Mình ơ
i Mình à
Ráng cho vui c
a vui nhà
Em th
ương Mình lm Mình à , Mình ơi !

http://www.phamthanhhoa.com/wp-content/uploads/2010/08/clip_image001-300x237.jpg