Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

TIN KHẨN

Fr: Sung Truong*Kien Dang *Hiep Tran *VTd* Phong Tran
Kính nhờ quý anh chị em vui lòng phổ biến giùm tin nhắn khẩn cấp sau đây:
Ông Võ Văn Đào, sinh năm 1937 (năm nay 74t), nguyên quán Quảng Ngãi, cựu Thượng Sĩ Liên Đoàn 5 BĐQ/QK3, vượt biên đến Mỹ năm 1991, định cư tại Oregon. Nay Ông lâm trọng bệnh, đang ở trong Hospice của Providence từ 26/7/2012, tình trạng nguy cập, đã mê sảng. Lúc mê sảng, ông chỉ ao ước được gặp người con gái duy nhất tên là Võ Kim Cúc, sanh năm 1970 "nó đi chơi bên Las Vegas từ mấy năm nay mà sao đi hoài hổng thấy về". Đồng thời Ông thường nhắc đến một người bạn thân tên là Khái (họ Nguyễn) đang ở California.

Vậy quý anh chị em làm ơn chuyển tiếp hay thăm dò xem trong bà con thân thuộc, bạn bè, quen biết xem có thể tìm ra manh mối nào để giúp đỡ cho một chiến hữu QLVNCH trong những giờ phút cuối đời.
Có thể l/l email này hay địa chỉ:
tony.t.nguyen@...(?) hay cell# 503-473-5091Xin chân thành cám ơn.
Ngthe Thăng