Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

TIN BUỒN

Fr: Trinh văn Ngọc* Bùi ngọc Khánh
Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG
Pháp danh : Trí An
Cựu Thiếu tá Bác sĩ Quân Y QLVNCH
Nguyên Y-sĩ trưởng khu Quang-tuyến
Tổng Y-Viện Cộng Hòa
Dã từ trần vào 2 giờ sáng ngày thứ Bảy 23-2-2013
tại tư thất  8970 13è Avenue ,Montreal ,PQ
Hưởng thọ  85 tuổi.
                  FuneralWreath
  TANG LỄ CỬ HÀNH TẠI NHÀ QUÀN
CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES
        4525 Chemin de la Côte-des-Neiges

        Montreal.PQ     Tel #514-342-8000
CHƯƠNG TRÌNH
-Thứ Tư 27-2-2013 từ 2 giờ chiều dến 9 giờ tối : Lễ Phát Tang và thăm viếng 

-Thứ Năm 28-2-2013 từ 2 giờ chiều dến 9 giờ tối: thăm viếng    
-Thứ Sáu l-3- 2013  11 giờ sáng: Lể Dộng Quan và An Táng tại Nghĩa Trang Côte-des-Neiges.

Vợ : Quả phụ Nguyễn văn Hoảng nhũ danhTrịnh Bích Ngọc  
-Trưởng Nam : Nguyễn-Trọng-Thứ
             Dâu  : Dỗ Thi Mai-Thanh
            Cháu :  Alexandre Nguyễn-dức-An
     -Thứ Nam: Nguyễn-Hoàng-Nghi,
               Dâu: Lê-Bảo-Trâm.
       -Các cháu:Nguyễn-Hoàng-Dức-Minh
                       Nguyễn-Hoàng Kim-Anh
     -Thứ Nam : Nguyễn-Thanh-Bình
              Dâu : Marie Alene Poisson
            Cháu : Nguyễn-Dức-Tâm Xavier


        DỔNG TANG GIA KHẤP BÁO