Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

TIN BUỒN

Fr: BMH
Ông MATTHEW HUỲNH VĂN CAO
Cựu Thiếu Tướng & Cựu Thượng Nghị Sĩ VNCH
Sinh ngày 26 tháng 9 năm 1927 tại Phủ Cam, Huế,
dã được Chúa gọi về lúc 12:58PM, thứ Ba ngày 26 tháng 2 năm 2013
Tại Fair Oak Hospital, Virginia.

Hưởng thưông thọ 86 tuổi 
           FuneralWreath

Linh cữu được quàn tại 
      EVERLY FUNERAL HOME
10565 Main Street, Fairfax, VA 22030
Tel #
703-385-1110
LỄ PHÁT TANG:
Chủ Nhật , ngày 3 tháng 3, 2013 vào lúc 9:30 AM
GIỜ THĂM VIẾNG & CẦU NGUYỆN:

 Chủ Nhật, ngày 3 tháng 3, 2013 từ 10:00- 2:00PM
Thứ Hai, ngày 4 tháng 3, 2013 từ 4:00- 7:00PM
THÁNH LỄ AN TÁNG:
Thứ Ba, ngày 5 tháng 3, 2013  -  10:30AM
tại Nhà Thờ Saint Timothy Catholic Church
13807 Poplar Tree Rd, Chantilly, VA 20151

 (703) 378-7461
LỄ DI QUAN & AN TÁNG:
Sau Thánh Lễ, linh cửu sẽ đuọc chuyển đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang:
Gate of Heaven Cemetery
13801 Georgia Ave, Silver Spring, MD 20906

(301) 871-6500
           
                TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO         
             
                Vợ:    Quả Phụ Huỳnh Văn Cao
     Trưởng nam:  Huỳnh Thái Sơn, vợ, các con và

                            các cháu ( MD)
        Trưởng nữ:   Huỳnh Thu Hà, chồng , con  

                            và các cháu (DC)
           Thứ nam:   Huỳnh Việt Tuấn, vợ và các con

                            (MD)
           Thứ nam:   Huỳnh Việt Dũng và các con (VA)
           Thứ nam:   Huỳnh Việt Hùng, vợ và các\

                             con (VA)
            Thứ nữ:     Huỳnh Thủy Tiên và các con

                             (VA)
            Thứ nữ:     Huỳnh Thu Minh (VA)
            Thứ nam:  Huỳnh Hải Đức, vợ và các con

                            (MD)
            Út nam:    Huỳnh Việt Huy, vợ và con (GA)
            Cháu đích tôn:  Huỳnh Thái Bảo, vợ và các

                             con (MD)
                  
                             ****Xin miễn phúng điếu****