Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

BẢNG LITTLE SAIGON DÃ BẮT DẦU DỰNG

 Fr: Loan Phan* BMH
9 giờ 15 sáng thứ Năm tháng 02, 2013
Caltrans Contractor đã khởi công dựng bảng tại Freeway 101 Northbound truớc sự hiện diện của một số thành viên trong Little Saigon San Jose Foundation
Tường trình của :
* Phóng viên Nghê Lữ SBTN 28/02/ 2013
http://www.youtube.com/watch?v=17Rb8CWkxPc
*Tường Linh2 Việt Tribune February 28, 2013 http://youtu.be/mR3Ub3a9AWU *Tường Linh1 Việt Tribune February 28, 2013 http://youtu.be/egCPRNlfmh8