Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

TIN TỨC CAO NIÊN

ĐIỂM TIN CUỐI TUẦN

1-Tai nạn hàng không rất hiếm khi xẩy ra, nhưng khi đi máy baychúng ta vẫn nên chuần bị… http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_403.htm

2-Sự an toàn của các thực phẫm nhập cảng. Bài học từ dịch bệnh viêm gan A mới đây tại Hoa kỳ http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_401.htm
3- Ung thư tụy tang, một căn bệnh khó phát hiện sớm http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_446.htm

4- Một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết nạn thiếu bộ phận tháp ghép
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_546.htm

5- Protein trong nước tiểu và tuổi thọ http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_215.htm

6- Lợi ích tuyệt vời của vitamin D http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_4_62.htm

7- Mới phát hiện nhửng di tích tuyệt vời gần đền thờ Heracleion dưới đáy biển http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_547.htm

8- Biẻu diễn đội hình
  https://www.youtube.com/watch?v=jINuX_Hort8&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=fPx5g_eg7z4&feature=related