Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

XIN HÃY COI CHỪNG !

Fr: Nhat Lung
Những người lãnh tiền già ở Pháp
 về Việt Nam sống xin hãy coi chừng \

huu Nhiều người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại nói chung, và ở Pháp nói riêng, khi về già thường được chánh phủ sở tại cho trợ cấp "tiền già" vì tiền về hưu không đủ sống.

Tại Pháp, tiền trợ cấp cho người già (trên 65/hoặc trên 62 tuổi nếu về hưu sớm) gọi là ASPA ( allocation de solidarité aux personnes âgées) kể từ 1.4.2012 được chánh phủ quy định như sau:
a/ cho người độc thân : 777,17 Euros/tháng
b/ cho một cặp vợ chồng : 1.206, 59 Euros/ tháng
Tiền trợ cấp ASPA được tính như sau:
- nếu tiền về hưu (retraite)của cá nhân hay của một cặp vợ chồng cao hơn số tiền ASPA quy định thì không được ASPA bù đắp gì cả.
- nếu tiền về hưu của cá nhân hay của một cặp vợ chồng thấp hơn số tiền ASPA quy định thì sẽ được quỹ ASPA bổ túc sau cho bằng các số tiền quy định ở (a) hay (b).
Sở dĩ chánh phủ Pháp (cũng như các chánh phủ Tây Phương khác)cấp quỹ ASPA cho những người già vì đó là truyền thống nhân đạo và liên đới trách nhiệm của xã hội, cũng như để tránh những cuộc nổi loạn trong nước có thể xảy đến vì nghèo khó.
Ngoài ra, về mặt kinh tế, đó cũng là lối "kích cầu" bơm vào guồng máy để dân chúng tiêu dùng ở trong nước, nhờ đó nền kỹ nghệ sản xuất trong nước được phát triển thêm.
Tiền trợ cấp ASPA (khác với tiền hưu) là để tiêu xài ở nước Pháp chứ không phải để tiêu xài ở Việt Nam.
Nhiều người Việt tỵ nạn qua Pháp sau 30.04.1975, phần đông:
- nếu có đi làm việc, thì số tiền về hưu (vì chưa đủ năm : trước đây là 37,5 năm, sau là 40 năm, nay sẽ tăng dần lên đến 41-42 năm)cũng chưa đạt đến 777,17 euros/tháng.
Ví dụ tiền về hưu là 600 euros/tháng thì ASPA sẽ cung cấp thêm (777,17 - 500)277,17 euros/tháng. Nếu bà vợ không đi làm (trường hợp nầy rất nhiều) thì tiền ASPA sẽ cung cấp thêm ( 1206,59-600) 606,59 Euros/tháng
- nếu không đi làm việc thì tiền ASPA sẽ được cấp như trên (a), hoặc(b).
Chúng ta nên nhớ là tiền ASPA là do những người sống ở Pháp đóng thuế để tương trợ những người già mà nghèo không đủ lợi tức để sống tối thiểu một cách đàng hoàng.
Khi kinh tế phồn thịnh, thì dân chúng không nói gì. Nhưng hiện tại, trong khi kinh tế khủng hoảng, người thất nghiệp càng ngày càng nhiều, nhiều người không có tiền để ăn vì không có quỹ nào có thể giúp được tạm thời nên chánh phủ xiết chặt sự kiểm soát mà trước đây họ " nhắm mắt làm ngơ".
Họ dư biết những người già gốc Ả Rập,Phi Châu,hay Việt Nam hàng năm đi về xứ sở của họ vào lúc mùa Đông ở Pháp ( từ tháng 11 đến tháng 4) và mùa Hè thì trở lại Pháp để trình diện hoặc làm thủ tục kiểm soát.
Có người lại còn nhờ bà con, hay bè bạn thân thuộc làm giùm vì đi đi về về Việt Nam- Pháp tốn tiền máy bay và mệt mỏi, có khi họ đã cưới vợ bé ở Việt Nam. Với số tiền 777,17 euros/tháng, mà sống ở Việt Nam thì cũng thuộc vào hàng "tiểu trung lưu" vì chỉ cần 500 euros/tháng là thoải mái rồi. Không phải ai cũng là " cán bộ" cả đâu!
Nhưng mới đây, nhiều người Việt Nam dù có quốc tịch Pháp, đã  bị các nhà cầm quyền địa phương kiểm soát bằng cách xét sổ thông hành (passe port) để xét lại thời gian lưu trú trong năm ở Pháp. Có người bị bắt buộc phải trả tiền trợ cấp ASPA, hay bị cúp tiền ASPA, và có người bị cúp bảo hiểm bệnh tật "maladie sécurité sociale".


Tinparis giống lên tiếng báo động cho những ai ham về sống tuổi già ở VN được rõ. Sự gian lận nên chấm dứt kẻo hối không kịp!

 Tham khảo. - Pháp ngữ http://vosdroits.service-public.fr/F2544.xhtml