Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

TIN TỨC CAO NIÊN

Bản tin ngày 25 tháng giêng năm 2014
aLZHEIMER'S
Bệnh Alzheimer là dạng thông thường của bệnh sa sút trí tuệ đối với người cao niên. Đây là một thứ bệnh người cao niên chúng sợ nhất ,vì bệnh này làm chúng ta mất hết ký ức, sống một đời sống thực vật, mà không những thế còn đem lại nhiều khó khăn cho những người thân của chúng ta.

Con cháu chúng ta nhiều khi phài rứt ruột đau lòng gởi chúng ta vào viện dưỡng lão; trong khi chúng ta vẫn mong muốn được ở nhà, thậm chí ngay cả chì ở một mình.
Nhưng sống độc lập như vậy có được không? Mời qúi vị đọc bài phân tích dưới đây
http://tintuccaonien.com/docs/docs_9/9_2_78.htm