Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

KÊU GỌI HỖ TRỢ TINH THẦN

THƯ KÊU GỌI MỌI NGƯỜI THAM DỰ PHIÊN TOÀ XỬ NHÀ BÁO TRƯƠNG DUY NHẤT
Trung duy Nhat Theo dự kiến, ngày 04/03/2014, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử nhà báo Trương Duy Nhất, chủ web truongduynhat.vn.
Trong bức thư đề ngày 26/02, vợ của nhà báo này, bà Cao Thị Xuân Phượng, kêu gọi mọi người tham dự đông đảo phiên tòa này để hỗ trợ tinh thần.
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140227-gia-dinh-nha-bao-truong-duy-nhat-keu-goi-tham-du-phien-xu-ngay-0403