Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

BÀI MUÁ VONG QUỐC

Fr: Kim Oanh P *Allen Trinh
Bài múa Vong Quốc
Bảo Giang (Danlambao)Có hai cách nhìn về một bài múa được đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam tổ chức ở khuôn viên tượng đài Lý thái Tổ tại Hà Nội vào ngày 17-2-2014 vừa qua.
Bai mua vong quoc
Về phía người dân Việt Nam. Họ gọi bài múa, vũ điệu do nhà nước tổ chức cho các đoàn đảng viên thừa mỡ của mình múa hát theo một phiên khúc nhạc Tầu kia là Bài Múa Vong Quốc. Nó không chỉ làm người
dân ngứa mắt, nhưng còn là chất thêm uất hận. Bởi lẽ hôm ấy là ngày toàn dân Việt Nam muốn tổ chức ngày tưởng niệm hơn 50000 ngàn người, gồm quân dân Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp chống Tàu xâm lược tại biên giới phía bắc. Kỷ niệm tưởng nhớ với người dân, chưa hẳn là gây lại mối thù hận, nhưng chắc chắn, nó nhắc nhở người còn sống không được vô ơn, bạc nghĩa với những người đã hy sinh cả mạng sống của minh cho đất nước. Theo đó, nếu chính phủ là của người dân, thì phải nuôi sống lý tưởng của dân tộc của đất nước để cho mọi người luôn giữ lòng trung thành với tổ quốc. Họ không thể bội phản máu xương của những người nằm xuống bằng cách tổ chức bài múa theo nhạc diệu của quân xâm lược trong ngày này. Nhưng qua trường hợp này, xem ra họ là người Tàu hay chư hầu làm việc cho Tàu rồi!    Bảo Giang
http://danlambaovn.blogspot.ca/