Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

NIÊM PHONG VÀNG,PHIÁ SAU NÓ LÀ GÌ?

Niêm phong vàng, phía sau nó là gì?

Mọi sự kiện đều có chủ đích
Ký trước quyết định khám xét đối với một cơ sở kinh doanh vàng qua màn kịch thu đổi ngoại tệ khiến sự việc không dừng ở mức độ lạm quyền mà nó còn đẩy vấn đề sang một hướng suy luận mới.

1. Thứ nhất tiệm vàng Hoàng Mai không chung chi đầy đủ cho xã hội đen mà đường giây chung chi này chắc chắn liên quan mật thiết tới sự bảo kê của chính quyền như mọi người đều biết.
2.Thứ hai là việc cạnh tranh bất chính giữa các tiệm vàng với nhau nhất là trong tình hình hiện nay rất nhiều tiệm vàng không được kinh doanh vàng miếng nhưng vẫn hoạt động dưới danh nghĩa chế tác vàng trang sức.
Thứ ba, quan trọng hơn cả, nó liên quan tới chính sách thu mua vàng của chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mà ông Thống đốc Nguyễn Văn Bình có trách nhiệm trực tiếp.
“Đó là câu chuyện không bình thường. Một kiểu đánh động để độc quyền kinh doanh vàng, độc quyển xuất nhập khẩu vàng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Họ muốn làm cho việc độc quyền kinh doanh vàng ngày càng mạnh hơn. Độc quyền kinh doanh vàng nhưng thực tế là độc quyền buôn lậu vàng. TS Lê Đăng Doanh cũng đã đặt vấn đề là tại sao không thấy số tiền lời ấy nộp cho kho bạc nhà nước?(Luật sư Trần Quốc Thuận)
Chuyện buôn vàng thì mỗi nước người ta đều có cách kiểm soát khác nhau nhưng kiểm soát không có nghĩa là độc quyền buôn lậu vàng.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/sealing-gld-shop-04302014072827.html