Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

PHỎNG VẤN RÔ BỐT

Fr: Tweety Nguyen
ĐẶC SẢN CỦA CHINA
Cứ xem cách các đài truyền hình Trung Cộng phỏng vấn người dân ra sao thì sẽ hiểu cách nói (láo) của các phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng trong các vấn đề đối ngoại nói chung hay vấn đề biển Đông hiện nay.
alt
Với mảnh giấy viết sẵn cho người được phỏng vấn nhìn và đọc theo, đài truyền hình Trung Quốc có thể phát bản tin
rằng đại hội đã "thành công mỹ mãn và được nhân dân nhiệt liệt ủng hộ". Trong mảnh giấy viết rằng, "Chúng tôi đã theo dõi cuộc họp báo của các tân ủy viên được trực tiếp truyền hình chiều nay và rất lấy làm "hồ hởi phấn khởi". Chúng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành mới cùng nỗ lực nhân dân, chúng ta sẽ góp phần làm thành phố tươi đẹp hơn". Thiệt là rầu cho mấy "chú" quá.

alt
alt
alt
alt