Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

LÁ THƯ CŨA MẸ

LỜI MẸ KHUYÊN
A Special letter from Mother

by Elisheva (Irma) Diaz,
Người dịch :  Ng. Dân
             THU ME
My dear girl,
The day you see I'm getting old, I ask you to please be patient, but most of all, try to understand what I'm going through.Con yếu dấu.
 Khi mẹ già nua, xin con hãy kiên nhẫn. Hãy gắng hiểu những gì mẹ sẽ phải trải qua.

If when we talk, I repeat the same thing a thousand times, don't interrupt to say: "You said the same thing a minute ago"... Just listen, please. Try to remember the times when you were little and I would read the same story night after night until you would fall asleep.
Khi chuyện trò, đừng ngắt lời vì mẹ lập đi lập lại đến nghìn lần... Xin chỉ lắng nghe. Gắng nhớ lại hồi con còn bé, đêm từng đêm, mẹ đọc đi đọc lại một câu chuyện cho đến khi con say giấc ngủ.When I don't want to take a bath, don't be mad and don't embarrass me. Remember when I had to run after you making excuses and trying to get you to take a shower when you were just a girl?Nhỡ khi mẹ không chịu tắm, xin con đừng nổi giận và làm khó mẹ. Có nhớ khi con còn bé dại, mẹ đã từng đuổi bắt con quanh nhà, tìm mọi cách sao cho con chịu tắm mới thôi.When you see how ignorant I am when it comes to new technology, give me the time to learn and don't look at me that way ... remember, honey, I patiently taught you how to do many things like eating appropriately, getting dressed, combing your hair and dealing with life's issues every day...Khi mẹ chậm hiểu, không theo kịp với kỹ thuật hiện đại, con đừng nhìn mẹ như vậy, hãy cho mẹ thời gian học hỏi. Con yêu ơi, con hãy nhớ lại ngày xưa mẹ đã kiên nhẫn dậy cho con biết bao điều, từ cái ăn, cái mặc, chải tóc, đến lối ứng xử trong cuộc hằng ngày.The day you see I'm getting old, I ask you to please be patient, but most of all, try to understand what I'm going through. If I occasionally lose track of what we're talking about, give me the time to remember, and if I can't, don't be nervous, impatient or arrogant. Khi mẹ già nua, xin con hãy kiên nhẫn. Hãy gắng hiểu những gì mẹ sẽ phải trải qua. Nếu nhỡ khi mẹ quên mình đang nói gì, con hãy để cho mẹ từ từ nhớ lại. Mà nếu như mẹ không nhớ được, xin con đừng bực dọc, mất kiên nhẫn hay cao ngạo.


Just know in your heart that the most im portant thing for me is to be with you.Xin con hãy khắc sâu vào tâm khảm, điều quan trọng nhất đối với mẹ là được gần con.

And when my old, tired legs don't let me move as quickly as before, give me your hand the same way that I offered mine to you when you first walked.Đến khi mẹ già nua, bước chân không còn nhanh nhẹn như xưa, hãy chìa tay cho mẹ vịn, như ngày xưa mẹ đã dắt dìu con từng bước, những bước đi đầu đời.


When those days come, don't feel sad... just be with me, and understand me while I get to the end of my life with love. I'll cherish and thank you for the gift of time and joy we shared.Và khi cái ngày đó đến, con đừng buồn… hãy ở bên mẹ và hiểu mẹ qua những năm tháng cuối đời sống trong tình thương yêu. Mẹ sẽ luôn trân quý và cảm ơn con thời gian và niềm vui chúng ta cùng xẻ chia.


With a big smile and the huge love I've always had for you, I just want to say, I love you ... my darling daughter.Với nụ cười và tình yêu bao la luôn dành cho con, mẹ chỉ muốn nói - mẹ thương con…đứa con yêu dấu của mẹ.

Traduction en français
par  Vo Dung
UNE LETTRE SPÉCIALE DE LA MÈRE
Ma chère fille,
Le jour que tu me considères comme une vieille, je te supplie d’être patiente, mais avant tout, essaie de me comprendre.
Si jamais, quand on se parle, je me repète  des centaines de fois, ne m’interromps pas: “Tu l’as déjà dit il y a une minute.”…Ecoute simplement, stp.
Essaie de te souvenir que quand tu étais petite, je racontais la même histoire, soir après soir, pour t’endormir.
Quand je ne veux pas prendre le bain, ne te fâche pas et ne m’embarasse pas. Souviens-toi de ces moments d’antan quand je courais après toi en essayant de trouver une astuce pour que tu prennes ta douche.
Quand tu te rendras compte que je suis nulle avec la technologie, donne-moi le temps pour apprendre et ne me regarde pas d’un air bête…
Souviens-toi chérie quand patiemment, je t’apprenais à manger convenablement, à t’habiller, à te brosser les cheveux et à faire face à la vie…
Le jour que tu me vois vieillir, sois patiente, et avant tout essaie de comprendre ce que je ressens. Si parfois, je perds le fil des choses, laisse-moi reprendre mes idées, ne sois pas frustrée, impatiente ou arrogante.
Sache que dans mon coeur, le plus important est d’être à tes côtes.
Et quand je serai vieille, mes jambes viellottes n’auront plus autant d’entrain, donne-moi ta main comme quand je te tenais pour faire tes premiers pas.
Quand le jour viendra, ne sois pas triste… sois-la et remplis-moi d’amour à la fin de ma vie. Je cherirai et te remercie pour le temps et le bonheur que nous avons partagé.
Avec un grand sourire et cet énorme amour que j’ai toujours eu pour toi, je voulais simplement te dire, je t’aime… ma fille cherie.