Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

TIN BUỒN

Fr: Dương khc Đệ
Được tin buồn :
PHẠM THỊ KHANG
Pháp Danh :DIÊU-THUẬN
là hiền thê của Ông NGUYỄN BÁ TRIỆU,

cựu chủ tịch Hội Cao Niên V.N Ottawa,
vừa mệnh chung ngày 10 tháng 07 năm 2014 tại Ottawa,Canada
  Hưởng thọ 83 tuổi.
                                                  funeral wreath
CÁO PHÓ
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc :
Vợ, Mẹ, Bà, của chúng tôi là
PHẠM THỊ KHANG
Pháp danh : Diệu Thuận
Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1932
(nhằm ngày 11 tháng 09 năm Nhâm Thân)
tại Hải Dương, Việt Nam
Thệ thế ngày 10 tháng 07 năm 2014
(nhằm ngày 24 tháng 3 năm Giáp Ngọ )
Tại Ottawa, Canada
Hưởng thọ 83 tuổi
Linh cữu được quàn tại :
KELLY Funeral Home
595 Somerset Street, Ottawa, ONTARIO Tel: (613) 235 -6712
13tháng 07 :
Nhập quan, phát tang : 07- 09 giờ sáng
Thăm viếng từ 10:00 -18:00 giờ
14 tháng 07 :
Tĩnh niệm gia đình và thân nhân : 14-18 giờ
15 tháng 07 :
Động quan: 07.00- 09.00 giờ
Chuyển quan hỏa táng :13.00-15.00 giờ

    TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO
Chồng: Nguyễn Bá Triệu và các con :
Nguyễn Thị Khang An
Nguyễn Bá Triệu Thông
Nguyễn Bá Thông Thái
Nguyễn Bá Thái Dương
Nguyễn Bá Dương Lễ
Nguyễn Thị An Nhàn
Nguyễn Bá Lễ Nghi
Nguyễn Thị Nhàn Hạ
Nguyễn Bá Nghi Thức.

    CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
                    XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU
                                        
CHIA BUỒN

  * Chúng tôi xin chân thành phân-ưu cùng Anh TRIỆU và tang quyến
Nguyện cầu hương linh chị DIỆU THUẬN sớm phiêu-diêu miền cực lạc. 
                  DƯƠNG KHẮC ĐỆ
        và các Thân-Hữu VĂN LÂM Xà 

* Xin chân thành chia buồn cùng bạn Nguyễn bá Triệu và tang quyến

Niệm cầu hương linh người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc .
  Các thân hữu ĐĐ91 Quân Cụ/ QKIII/QLVNCH