Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

GIẢI TRÌNH MẬT NGHỊ THÀNH ĐÔ ?

eye of god 3
Cây kim “Thành Đô” giấu mãi trong bọc …


Tổng Bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng hoan nghênh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười thăm Thành Đô, Tứ Xuyên từ ngày 3 đến ngày 4/9 năm 1990, họ cũng hoan nghênh Cố vấn Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng cùng đi.
…rồi cuối cùng cũng phải lòi ra

* 20 vị tướng tá về hưu kiến nghị với các lãnh đạo Việt Nam 4 điểm, yêu cầu có giải trình về Hội nghị Thành Đô.

'Lãnh đạo VN cần biết rõ bạn và thù'

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/09/140904_retired_generals_petition.shtml
* Chúng tôi muốn biết
   Mạng Lưới Blogger Việt Nam
  The Network of Vietnamese bloggers
"Không thể có một xã hội dân chủ và tiến bộ nếu người dân không được biết về những quyết sách can dự trực tiếp đến đời sống của mình và nhất là đến sự tồn vong của dân tộc."
http://mangluoiblogger.blogspot.ca/2014/09/chung-toi-muon-biet.html