Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

TIN TỨC CAO NIÊN 05 thàng 9 /2014

Bản tin ngày 5 tháng 9 năm 2014
1) Ngày chủ nhật 7/9 tiểu hành tinh 2014RC sẽ bay sát gần Trái đất. Chi tiết được trình bày trong bài  viết sauđây:                     
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_631.htm
2) Cách kéo dài tuổi thọ của người Trung Hoa cổ.                                                           http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_339.htm      
3)Bệnh thận mạn tính  (CKD) đang trên đà gia tăng. Một khi mắc phải thì bệnh nhân chỉ có thể hoặc đi làm thẩm tách (dialysis)  hoặc thay thận (transplant) . Vậy thì tốt nhất nên phòng trước
  http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_603.htm                         
3) “Hộp đen phẩu thuật” giúp giảm sai lầm trong phẩu thuật       http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_282.htm 
4) Thực phẩm và bệnh tật      http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_401.htm
 http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_400.htm                       
 http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_398.htm