Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

CÁI CHẾT CỦA MỘT TÙ NHÂN CHÍNH TRI KHI SẮP MÃN HẠN

Một tù nhân chính trị sắp mãn hạn 15 năm tù giam vừa qua đời. Đó là ông Nguyễn Văn Trại.Cũng như những tù nhân lớn tuổi khác ông Trai đã phải trải qua thời gian giam giữ lâu và hà khắc, và họ mang những trọng bệnh trong người.Họ không được giảm án tha tù hay được về nhà chữa những bệnh hiểm nghèo.


tu nhan chinh tri di lao dong

Các tù nhân trại giam Xuân Lộc đi lao động. Screen capture

Ông Nguyện đắc Truyền,một người bạn đồng tù của ông Trai nói với phóng viên RFA” về mặt nhân đạo của vấn đề này hết sức tồi tệ. Tôi phải nói rất đau lòng cho trường hợp ông Nguyễn Văn Trại. Nhìn những bức hình da bọc xương của ông Nguyễn Văn Trại, tôi liên tưởng đến những người tù dưới thời Đức Quốc Xã, thế chiến thứ hai

ong nguyen van trai khi qua doi
Ông Nguyễn Văn Trại trước lúc qua đời: chỉ còn da bọc xương. Source VNRs
Trong thời gian bị giam dù lớn tuổi, sức yếu, không được gia đình thăm nuôi thường xuyên; nhưng tôi thấy tinh thần yêu nứơc của ông rất mạnh mẽ và ưu tư về tình hình của Việt Nam trong thời gian sắp tới.”
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/politi-prison-death-in-jail-07122011135817.html