Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

TÌM THÂN NHÂN MẤT TÍCH

Fr: Sung Truong*Hội Ái Hữu Biên Hoà
Tôi, Võ Văn Phước, quê quán tỉnh Biên Hoà; trước năm 1975, làm việc trong ngành Cảnh Sát tại Tỉnh Long Khánh, tìm:
1- Người em út, tên Võ An Ninh, sanh năm 1949 tại tỉnh Biên Hoà
2- Người em dâu (vợ của Ninh) tên Nguyễn Thị Bạch Tuyết
3- Hai cháu (con của Ninh) tên Võ Thị Tuyết Trinh (sanh năm 1971) và Võ An Bình (sanh năm 1974)


Trường hợp mất tích:
Trên đường đi từ tỉnh Biên Hoà đến thị xã Vũng Tàu năm 1977.
Tôi tha thiết kính nhờ quý đồng hương Biên Hoà và thân hữu khắp nơi giúp đỡ trong việc tìm kiếm nầy. Nếu có tin tức liên quan đến các người nêu trên, xin vui lòng liên lạc địa chỉ sau đây:
Võ Văn Phước
15 RUE LEONARD DE VINCI
77420 CHAMPS SUR MARNE – FRANCE
Điện thoại số : 0164686607 (gọi trong nước Pháp)
(33) 164686607 (gọi từ ngoài nước Pháp)
(773) 866-9793 (Nguyễn Kim Lộc / Hoa Kỳ)