Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

TÌM MỘ NGƯỜI THÂN

Fr: Sung Truong*Pham hoai Viet*An Do*Lien Lac Tim Mo<lienlactimmo@att.net>
Xin Quy Bác Co Chu tim hộ mộ Ba Cháu
Ten: Vo Thanh Dai
Sinh ngay: 26/05/1939
So quan: 39/113-885
Cap Bac: Dai Uy
Mat tich ngay: 02/05/1972
tai Binh Dinh - Quy Nhon - Phu Cat - Khu Nui Tre .


Neu bac,co chú co thay mo ba chau o dau, lam on lien lac ve cho chau:
Vo Thanh Do: Dt tai My: (619) 272-1912 begin_of_the_skype_highlighting   (619) 272-1912 end_of_the_skype_highlighting or (619) 549-5962 begin_of_the_skype_highlighting   (619) 549-5962 end_of_the_skype_highlighting
DT VN: 66590154.
Chau xin cám ơn.