Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

TÌM THẦY HỌC CŨ

Fr:SungTruong*Quang Dang Thai
Tìm thầy Trần Kim Sa ở trường trung học Châu văn Tiếp 
( Phước Tuy )


Em muốn tìm thầy Trần Kim Sa ở trường trung học Châu văn Tiếp ( Phước Tuy ) . Nhận được tin của em xin thầy liên lạc với em qua địa chỉ e.mail là phudu1957@yahoo.com , em có gởi kèm theo đây mấy tấm ảnh của em & cô bạn thân học cùng lớp tên Nguyễn thị Như Mai  ( nay cô ấy cũng đã định cư ở M ) .
 


 
\\\