Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

NHÂN QUYỀN CHO QUÊ HƯƠNG !

Fr: Vinh Do
THỈNH NGUYỆN

Ký thỉnh nguyện là việc làm sáng suốt,
Nhạc Việt Khang thúc giục trẻ lên đường !
Đem Nhân Quyền Nhân Bản cho Quê hương,
Đang bị lũ bạo quyền ngu cướp giựt

Đâu lẽ phải ? Đâu côn đồ ? Áp bức!
Những con người không tấc sắt trong tay,
Vẫn hiên ngang dũng cảm cả đêm ngày,
Xác không sợ tù đày rình rập bắt ?
Đầu ngạo nghễ coi thường thân khổ ngục..
 
Họ tranh đấu ôn hòa không bạo lực
Vốn trình bày cho thế giới quan tâm,
Những hành vi bè lũ quỷ vô thần,
Đến nghê tỡm thua cả loài súc vật.
Người mất tích kẻ khổ sai bệnh tật,
Khắp Quê hương nơi khổ ải đường cùng ?
Bất nghĩa vô lương tàn bạo hành hung…
Khiến Quốc Tế xếp tội danh cuối bản.
Lũ ăn cắp hút máu dân rợ Hán,
Bọn VINASHIN phản phúc gian manh,
Tiêu hao tài sản nước, hại dân lành..
Tập Đoàn Nguyễn Tấn Dũng rồi cũng diệt,
Phải đền tội do nhân dân phán quyết,
Quê hương này không để chúng ngồi lì,
Như Gaddaffi, Bashar Assad phải ra đi…
Những con chuột cống, thây ma Pát Bó.
 
Ký thỉnh nguyện là thực thi chứng tỏ :.
Buộc Cộng nô phải tôn trọng nhân quyền ,
Cứu thoát tù nhân chính trị ba miền
Đánh bại ý đồ xâm lăng Hán Tặc,
Thế giới hổ trợ chủ quyền áp đặt,
Như phong trào lật chế độ Gaddaffi.

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012