Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

ĐÁNH TIẾNG VIỆT? GIẢN DỊ THÔI !

1. CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG
THÊM DẤU TIẾNG VIỆT
Fr: Pho Nguyen
1/ click vào link dưới kia
2/ Đánh máy thoải mái--( không bỏ dấu)
3/Đánh xong xuôi, click vào chữ
"Thêm dấu".
4/Bản văn tự động có dấu. Chữ nào sai dấu thì click vào sẽ ra 1 lô chữ cho mình chọn . Cho mủi tên vào chữ mình chọn là xong.
5/ Copy &Paste vào "compose message" rồi gởi đi
http://www.easyvn.com/tiengviet/compose.php   
PS:nhớ copy link vào favorites để dùngtrong tương lai  
                     gơod morning nerd on computer

      2. BÁO ĐÔNG VIRUS !
Fr: Tweety Nguyen
Nếu bạn nhận được một mail được gọi là: Lời mời FACEBOOK, mặc dù được gửi bởi một người bạn, không mở nó ra và xóa nó ngay lập tức. Nó là loại virus tồi tệ nhất do CNN công bố .
SNOPES nói điều này là đúng ............ Tôi đã kiểm tra , nó là sự thật!
http://www.snopes.com/computer/virus/youtube.asp