Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Ô NHIỄM DO CHẤT DẺO PHẾ THẢI

Trong cuộc sống hàng ngày chất dẻo tổng hợp có mặt ở khắp mọi nơi như túi xách tay, dép nhựa, thảm trải sàn, băng dính, bao túi gói hàng, dụng cụ văn phòng, v.v... . Sản xuất công nông nghiệp cũng không tách rời chất dẻo tổng hợp như bao bì sản xuất công nghiệp, màn mỏng trong suốt bảo vệ cây trồng,...
 Sau khi sử dụng, chất dẻo trở thành phế liệu. Các sản phẩm chất dẻo tổng hợp kể trên phần lớn được sản xuất từ polyurethane và polysterene, cả hai đều không thoái biến sinh học được và sẽ tồn tại mãi gây ô nhiễm cho môi trường

    
Rất may các nhà khoa học đã phát hiện ra cách giải quyết ô nhiễm gây ra bởi hai loại chất dẻo tổng hợp trên đây như trình bày trong bài viết dưới đây
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_471.htm