Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

TIN BUỒN

Đuợc tin thân phụ hai bạn Trương công ĐứcTrương công Hoà :
CỤ ÔNG TRƯƠNG HỮU DIỆP
Cựu Đổng Lý Văn Phòng Toà Đại Biểu Chính Phủ
Trung Nguyên Trung Phần
Cựu tỉnh Trưòng các tỉnh Quảng Trị ,Định Tường,Darlac
đã từ trần hồi 1:00 chiều ngày 24 /7/2012 nhằm ngày 06  tháng Sáu Nhâm Thìn tại Montreal, Canada.
Hưởng thượng thọ 103 tuổi.
                       Funeral wreath thanh kinh

Chi tiết tang lễ , xin thông báo sau :
Đ.T : (651) 771-0020
         (905) 737-9453
         (416) 471-8899