Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

CƯỜI CHÚT CHƠI


Fr: Trang Tran*Khanh Bui
1.CẦN GÌ THỂ THAO, CẦN GÌ KIÊNG CỮ ….
http://caonienbachhac.com/cangitheduc_cangikiengcu.pps


2. THREE COUPLES
Three couples were in their way to a party one winter evening,and as they were rounding the turnthe driver lost control of the vehicle,which ran off the road and down the hillside,

 
bursting into flame and killing everyone inside.
Pearly Ga...Very shortly thereafter,the three couples appeared before St Peter.
St Peter pointing an accusing finger at one of the men and said,“YOU? All you ever thought about in life was drinking! you drank every morning,every evening.on the weekend,at lunch…you even married a girl named Sherry!”
st peter at Pearly Gate He pointed at the second man and said,”And YOU! You thought of nothing but money!Everything in your life had to do with greed,money,making money,keeping money,making more money…you even married a girl named Penny!”
The third man took his wife’s hand and began walking away.”Come on,Fanny, you don’t want to wait around to hear what he has to say to us.”

Ghi chú :
Sherry: a strong Spanish wine – Loại rượu nặng có nguốn gốc từ tỉnh Xeres Nam Tây Ban Nha.
Fanny: a rude word ( thô lỗ )someone’s fanny is their bottom ( cái đít) A woman’s fanny is her genitals ( bộ phận sinh dục)

PHỎNG DỊCH                  An Ho
Trời mùa Đông,ba cặp vợ chồng lái xe đi dự một buổi dạ hội . Xe chạy đến chỗ cua, người lái xe mất tay lái, xe chổm lên lề đường rồi lao xuống chân đồi.
Xe bốc cháy. Mọi người trên xe đều chết hết.
Chẳng bao lao lâu sau đó, ba cặp vợ chồng đứng trước mặt Thánh Peter tại cỗng Thiên Đường.
“Ngươi ! ” tay chỏ một người đàn ông trong bọn ,Thánh Peter phê  phán: “Cả đời ngươi chỉ nghĩ tới rượu..Sáng rượu , trưa rượu ,chiều rượu, ngày thường đã rượu,cuối tuần cũng rượu…Thậm chí lấy vợ ,ngươi cũng chọn người tên là Rượu.”

st peter at Pearly Gate
Thánh lại chỉ vào người đàn ông thứ hai rồi phê phán “ Còn ngươi !Lúc nào  ngươi cũng chỉ nghĩ đến Tiền. Làm bất cứ  việc gì ngươi cũng vì hám tiền ..hết kiếm tiền, đến giữ tiền,rồi lại kiếm thêm tiền.. Thậm chí lấy vợ, ngươi cũng chọn người  tên là Tiền.

Gã đàn ông thứ ba bực bội sắp bỏ đi ..Anh kéo tay vợ : “ Em Hĩm ,hẳn em cũng chẳng muốn ở lại đây để mà nghe ông ấy kể tội chúng ta.”

Góp ý của người dịch
Nếu cặp này ở lại ,thì có thể thánh Peter sẽ phê phán :
“ Úi chao ôi ! Còn Ngươi thì khỏi nói..Lúc nào ngươi cũng chỉ nghĩ đến chuyện ấy …đêm đã bẩy, ngày lại ba …còn vào ra không kể.. cơm nhà chưa chán đã mò đi kiếm phở…Đầu đưởng cuối chợ, teen  ngươi chẳng tha mà si-nio  ngươi cũng chẳng chê.. Thậm chí lấy vợ  ngươi cũng phải chọn người có tên là Hĩm…