Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

9/11 : SỨC BẬT DẬY CỦA NHÂN DÂN HOA KỲ

9/11: The 25 Most Powerful Photos
9 11 5 9 11 http://ca.news.yahoo.com/photos/9-11-the-25-most-powerful-photos-1347326402-slideshow/#crsl=%252Fphotos%252F9-11-the-25-most-powerful-photos-1347326402-slideshow%252F25-most-powerful-photos-photo-1315610943.html  

NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT SAU VỤ 9/11 LÀM XE ĐẠP CHO CON EM CỦA QUÂN NHÂN
 Tác giả: James Smith
    Đại Kỷ Nguyên 11 Tháng 9 2012
    Khi mà Ngày lễ Quốc gia về Phục vụ và Tưởng nhớ (National Day of Service and Remembrance) đang đến gần, 500 tình nguyện viên và công nhân bị ảnh hưởng của vụ 11/9 đã cùng nhau tập trung lại để lắp ráp các xe đạp cho con em của những thành viên đội dịch vụ cứu trợ thảm họa thuộc quân đội .
9 11 6 FDNY Commissioner Salvatore Cassano (thứ 2 từ trái sang) với các cầu thủ Mets, Bobby Parnell, Dillion Gee and Mike Baxter (L-R) (James Smith/The Epoch Times)
Sự kiện hàng năm lần thứ 4 này được tổ chức bởi 9/11 Tribute Center kết hợp với USO, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ cho binh lính và gia đình của họ.
Tinh thần cộng đồng thể hiện cao trong những người tham dự, những người muốn tạo ra thứ gì đó tích cực cho những ai liên hệ đến những nỗ lực hiện tại nhằm bảo vệ các quyền tự do của nước Mỹ.


Đọc tiếp :
http://vietdaikynguyen.com/v2/world/1627-nhung-nguoi-song-sot-sau-vu-119-lam-xe-dap-cho-con-em-cua-quan-nhan

Đọc bàn tiếng Anh
http://www.theepochtimes.com/n2/united-states/9-11-survivors-build-bikes-for-u-s-military-children-289631.html