Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

TÌM THÂN NHÂN

Fr:Tuan Truong      

 Tìm Ông Dương Hữu Ái tự  Hồng
 Quê quán ở Gò Công 
 Nhập ngũ vào Trường sĩ Quan Thủ Đức năm 1970 ( Quên khóa)


Gia đình vượt biên năm 1979,Vợ con bị hải tặc giết.
 Được tin Ông Dương Hữu Ái còn sống và đã định cư tại Hoa Kỳ
  Xin quý ân nhân và Ông ÁI nhận được tin nầy vui lòng  liên lạc với CÔ MAI hiện đang cư ngụ tại thành phố : Arlington , Tiểu
  Bang Texas , số phone : 682-557-9409  hoặc  địa chỉ  Email :  tuantruong50@yahoo.com
               Xin đa tạ
             __._,_.___