Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

TIN BUỒN

Fr: Tho Nguyen Tan* Oanh Hanley*SinhViên Cờ Vàng *BMH
 Bà Quả Phụ Nguyễn Tôn Hoàn
nhũ danh Phan Thị Bình
Đã từ trần hồi 7:40 tối ngày 11 tháng 11 năm 2012

tại Los Altos, California
Hưởng thượng thọ 90 tuổi

           nthoan
  Linh cữu hiện quàn tại  
  Alta Mesa Memorial Park Alta Mesa Memorial Chapel  
  695 Arastradero Road Palo Alto, CA 94036 
 Tel.: 650-493-1041
  CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
 Thứ Bảy, Ngày 24 Tháng 11, 2012
 Giờ Thăm Viếng: Từ 11giờ sáng -1 giờ trưa
 Lễ Phủ Đảng Kỳ và Điếu Văn: 12giờ trưa- 1giờ trưa
 Thánh Lễ An Táng: 1giờ trưa
 Tiệc cảm tạ: 2 giờ – 4 giờ chiều.

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO
Em Trai: Phan Quan Quới (San Jose, California)
 Em Dâu: Lương Thị Phấn
 Các Cháu: Phan Trúc Tiên, Phan Quang Đông, Phan Quang Vinh
Trưởng Nam: Nguyễn Châu (Anaheim, California)
Con Dâu: Nguyễn Phương
Cháu Nội: Nguyễn Trúc Tiên
Trưởng Nữ: Oanh Hanley (Los Altos, California).
Con Rễ: Paul Hanley.
Cháu Ngoại: Liên Gray, Katherine Gray, Keenan Hanley, Brennan Hanley.
Thứ Nam: Nguyễn Ánh (Montpelier, France).
Con Dâu: Nguyễn Hort Sabine. Cháu Nội: Nguyễn Arnaud.
Thứ Nữ: Nguyễn Yến Doris (Bethesda, Maryland).
Con Rễ: Andy Mason.
Cháu Ngoại: Mason-Nguyễn Michael, mason-Nguyễn Christopher.

Thay vì gởi những tràng hoa phúng điếu, thân bằng quyến thuộc có thể chọn một trong hai cách thức sau đây:
 1) Giúp vào việc xuất bản quyển sách do chính Thân Mẫu của chúng tôi ghi lại những biến cố lịch sữ tại VN mà Thân Phụ & Thân Mẫu chúng tôi là chứng nhân. Xin gởi về: Yến Nguyễn, 5101Waukesha Road, Bethesda, MD 20816.
  2) Giúp cho Chương Trình Giúp Trẻ Em Mồ Côi tại VN (“Cho Em Một Nụ Cười). Xin gởi về: De La Salle Institute, c/o Frere Phong, 1103 Maxey Ct., San Jose, CA 95132. Tax ID #94-1156332.