Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU

Người Úc gốc Việt tranh giải Người Úc trẻ tuổi của năm
bs Phuong Cô Linny Kimly Phuong hiện tại đang là bác sĩ nhi khoa tại bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia Melbourne. Là một bác sĩ trẻ, Linny nhận thấy những cộng đồng người tị nạn và người di dân có nhu cầu về y tế và văn hóa rất cao vì thế cô đã sáng lập và trở thành giám đốc dự án “Water Well” (Giếng nước),một chương trình y tế cộng đồng nơi mọi người có thể gặp gỡ và chia sẻ thông tin với nhau.

Cô Linny cho biết sáng kiến của cô bắt nguồn từ  mô hình sinh hoạt cũa “các cộng đồng nhập cư khi còn ở nước của mình, họ thường ra sông, đến các máy bơm nước và giếng để lấy nước, đó là cơ hội họ trò chuyện với nhau.”
Dọc tiếp:
http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/2013-01-25/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C3%BAc-g%E1%BB%91c-vi%E1%BB%87t-tranh-gi%E1%BA%A3i-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C3%BAc-tr%E1%BA%BB-tu%E1%BB%95i-c%E1%BB%A7a-n%C4%83m/1078848