Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

NHÂN BẢN VÔ TÍNH

Theo quy luật truyền thống, sự sinh sôi nảy nở của cuộc sống là dựa vào các trứng được thụ tinh do các tế bào sinh sản của cơ thể đực và cái hợp thành, trứng được thụ tinh lại tách ra và tạo nên Cuu_Dolly
sự sống mới để duy trì và phát triển đời sau.   Sự ra đời của kỹ thuật nhân bản vô tính (cloning) đã phá vỡ quy luật tự nhiên hàng ngàn năm không thay đổi trên, nó không cần “ trứng được thụ tinh” do tế bào sinh sản của giống đực và cái hợp thành phân chia và phát triển mà chỉ cần dùng tế bào của một cơ thể sống để tiến hành gây giống nhằm tạo ra một cơ thể sống mới.   Hình : Cừu Dolly   Trên thế giới, cơ thể sống đầu tiên được tạo ra nhờ kỹ thuật “ nhân bản vô tính” là chú cừu Dolly của nhà sinh vật học nổi tiếng Keith Campbell (Anh) . Sau đó, một số nước phát triển như Mỹ, Pháp, Đức, Hàn cũng lần lượt tuyên bố rằng mình đã năm vững kỹ thuật này và đã “ nhân bản vô tính” ra cơ thể mới. Sự ra đời của kỹ thuật “ nhân bản vô tính” đã đem lai những tiến bộ lớn  cho sự phát triển khoa học của xã hội loài người, đặc biệt là trong lãnh vực vệ sinh y học, khoa học sống. Vậy mà có một số người lại tuyên bố sẽ dùng kỹ thuật “ nhân bản vô tính” để nhân bản vô tính người (human cloning), điều này sẽ gây ra sự hỗn loạn về trật tự luân lý đạo đức xã hội loài người, vì vậy các quốc gia cũng đang tích cực nghiên cứu đưa ra những quy định mới về pháp luật để khống chế và sử dụng hợp lý kỹ thuật “ nhân bản vô tính”. Muốn biết thêm về nhân bản vô tính người mời qúi vị đoc bài viết dưới đây http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_186.htm