Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

TIN BUỒN

Bà Quả phụ Trương Khuê Quan
 Nhũ danh Công Tằng Tôn Nữ Thị Ái Hoài
 Pháp danh Nguyên Lệ
 đã qua đời tại San José vào lúc 6 g 45 chiều ngày 15 tháng 1 năm 2013
Hưởng thượng thọ 86 tuổi               

                  Funeral wreath thanh kinh_thumb[1]
         Chương trình Tang Lễ
tại nhà quàn Lima Family Funeral Home
710 Willow Street, San Jose, CA 95125

Thứ Bảy 19 tháng 1,2013
*Lể Phát Tang:  Giờ  3:00PM
*Thăm Viếng : Giờ3:00PM -5:00PM

Chủ Nhật 20 tháng 1, 2013
 Lễ Cầu Siêu: Giờ : 1:30 PM
*Thăm Viếng: Giờ :10:00 AM - 5:00 PM

Thứ Hai 21 tháng 1, 2013
*Lễ Cầu Siêu:: Giờ : 4:00 PM

Thứ Ba 22 tháng 1, 2013
*Lễ Di Quan: Giờ :  9-10 AM
*Lễ Hỏa Táng : Giờ :11:00 AM tại Oak Hill
300 Curtner Road, San Jose, CA 95125
*Rước hương linh về Chùa Liễu Quán,
1425 Clayton Road  San Jose CA 95127 : Giờ : 12:00 PM

Xin miển phúng điếu và vòng hoa. 

TOÀN GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Trương Anh Thu và gia đình
Trương Thuy Trang và gia đình
Trương Tam Nhan và gia đình  

                                    *****